KONFERENSPROGRAM

Social Economy 2023 Conference Gothenburg

Dessa årliga återkommande EU-konferenser om social ekonomi samlar ledande politiker, tjänstepersoner och entreprenörer från olika delar av Europa för att främja utvecklingen av den sociala ekonomin i Europa. Vi uppmanar alla med intresse av att skapa bättre förutsättningar för den sociala ekonomin att komma och lyssna och delta i samtalen. Här hittar du mer information om talare, workshops, ämnen med mera. Du kan också följa oss på sociala medier för nyheter och uppdateringar!

Boka biljett nu!

Programöversikt

7 juni:

Pre-launch

14:00-19:00

 • Studiebesök på lokalt kooperativ
 • Social Economy Europe (SSE) årsstämma

8 juni

Huvudkonferens

09:00-19:30

 • Plenarsession (tolkning tillhandahålls)
 • Parallella seminarier och workshops (engelska och svenska)
 • Avslutande rundabordssamtal (plenum, tolkning tillhandahålls)
 • Mingel

9 juni

Runda upp

9:00-11:30

 • Europeiskt Policy Lab – Del II
 • Stakeholders Corner (endast för svenska beslutsfattare och tjänstemän) - registrering i förväg krävs!
 • Stämma CECOP

 12.00-14.30

 • Stämma REVES

7 juni: Pre-launch

Studiebesök på Vägen ut! kooperativen (begränsat antal deltagare, anmäl dig till studiebesöket när du bokar din biljett)

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. De säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer om Vägen ut! kooperativen här.

HUG är en ideell integrations- och fredsförening driven av ukrainare i Sverige med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där människor på flykt kan få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Idag driver vi i Göteborg 3 stödcenter för människor på flykt från kriget i Ukraina. Två av dessa riktar sig till barn och ungdomar medan tredje ger stöd till vuxna som finns i Västra Götaland.

Antal deltagare: max 10 platser, först till kvarn gäller!
Språk: Svenska/Engelska
Mötesplats: Orkestergatan 4

Anmäl dig här!Läs mer om HUG här!

Social Economy Europe (SEE) årsstämma – hålls på YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus, B13, 415 02 Göteborg. (Endast för medlemmar, på inbjudan av arrangörerna)

8 juni: Social Ekonomi 2023 - för ett starkare och mer sammanhållet Europa

 • Inledning och öppning av konferensen – Gordon Hahn, ordförande i Coompanion Sverige, moderator för dagen
 • Välkomsthälsning av Pam Fredman - tillförordnad föreståndare för Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) på Handelshögskolan i Göteborg/Chalmers tekniska högskola.

Handlingsplanen för Social Ekonomi

 • Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, ger oss sitt perspektiv.

Varför det är viktigt att fortsätta stödja utvecklingen av den sociala ekonomin, Panelsamtal med:

 • Patrizia Toia, MEP, co-chair, Europaparlamentets intergrupp för social ekonomi.
 • Alain Coheur – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
 • Juan-Antonio Pedreño – President, Social Economy Europe
 • Víctor Meseguer Sánchez – Specialkommissionär för social ekonomi, ministeriet för arbete och social ekonom, Madrid
 • Diana Ghinea – ansvarig för strategisk utveckling på Coompanion Göteborg
 • Carl Forsberg, ordförande i Sociala ekonomins råd, Västra Götalandsregionen

Städer och regioner i kärnan av stödet till den sociala ekonomin – ett lokalt perspektiv:

 • Ricardo Rio – borgmästare i Braga 
 • Ana Umbelino – biträdande borgmästare i Torres Vedras
 • Torbjörn Ahlin – Councilor Örebro region

Social ekonomi – en prioritet för det kommande spanska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

 • Yolanda Diaz, andre vicepresident för Spaniens regering och minister för arbete och social ekonomi

The importance of building conducive ecosystems for the social economy

 • Antonella Noya, OECD/chef för enheten för social ekonomi och innovation vid Centrum för entreprenörskap, små och medelstora företag, regioner och städer.
 • Gianluca Salvatori – EURICSE
 • Birgitte Fellahi Bronaux – Europeiska kommissionen, GD EMPL
 • M. Anna ATHANASOPOULOU – Europeiska kommissionen, GD GROW
 • Ariane Rodert - Vice ordförande Gruppen för civilsamhällesorganisationer, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 • Francesca Montalti, ansvarig för industrisektorn, Legacoop Produzione e Servizi (IT)
 • Susanne Westhausen – direktör på Kooperationen och ordförande för Cooperatives Europe (TBC)

Den sociala ekonomin och de arbetsintegrerande sociala företagens roll i kompetensutveckling och arbetsmarknad (Värd: Ensie, Skoopi och Coompanion) Rum: B22

Företag inom den sociala ekonomin och i synnerhet arbetsintegrerande sociala företag (ASF) spelar en viktig roll i tillhandahållandet av kompetensutveckling, ena sidan genom att utnyttja vissa specifika faktorer inom sektorn (uppdragsorientering, kulturell öppenhet...), och andra sidan ge utbildning på arbetsplatsen mot utsatta grupper. Detta seminarie tar upp den sociala ekonomin och de arbetsintegrerande sociala företagens roll inom kompetensutveckling och arbetsmarknad.

Språk: Engelska
Rum: B22

Deltagare:

 • Patrizia Bussi – director, Ensie
 • Martina Paterniti – Projects Officer Ensie
 • Anders Bro – Region Örebro County and author of the SALAR handbook on social enterprises
 • Maria Norbäck – Associate professor and Director of the Work and Employment Research Centre, University of Gothenburg
 • Lena Lago – Vice chairman of Skoopi
 • Ebba Westerberg - Coompanion Göteborg och projektkoordinator Bunkern Bokar
 • Emma Persson, manager – Fabrikörerna
 • Oscar Isidorsson Albino – manager, Vägen ut! Aspektra
 • Peter Johansson – manager, Villa Vägen ut! Solberg
 • Angelica Lindblad – social franchise manager, Vägen ut! kooperativen
 • Mari Odenbjörk – manager, Social trade
 • Camilla Carlsson – CEO Coompanion, Östergötland

Social ekonomi som drivkraft för grön och digital omställning (Värd: Social Economy Europe och CECOP) Rum: B24

Ingen kan förneka att grön och digital omställning är avgörande eller till och med vital för europeiska företag. Men vad skulle den sociala ekonomins unikitet vara i dessa processer? Hur kan den social ekonomi göra det bästa av övergången för att skapa ett mer hållbart, inkluderande, rättvist och demokratiskt samhälle? Hur kan det vara förenligt med samhällsengagemang och kvalitetsarbetsvillkor? Seminariet kommer att titta på bästa praxis och innovativa förvaltningsmodeller, och ta upp nödvändiga stödåtgärder som aktörer inom den sociala ekonomin behöver i sin roll.

Språk: Engelska
Rum: B24

Deltagare:

 • Gianluca Pastorelli – Executive President, Diesis Network
 • Hanna Surmatz – Head of Policy, Philea
 • Lorenzo Giornelli – Marketing & Sales Director, Ceramiche Noi Cooperative
 • Petter Joelson – co-founder, Digidem Lab Cooperative and Collective Tools Cooperative
 • Sybille Reichert – Executive Director, the International Association of Mutual Benefit Societies (AIM)

Hur förbättrar vi finansmarknaden för social ekonomi?(Värd: Mikrofonden, Ekobanken och GIVA Sverige) Rum: B21

Handlingsplanen för den social ekonomi betonar vikten av möjligheter för socialekonomiska organisationer att starta upp och skala upp samt att socialekonomiska enheter bör dra nytta av stöd till företagsutveckling för att starta upp och utveckla, samt för att omskola och utöka sina anställda. En avgörande del av uppstarts- och uppskalningsmöjligheter är tillgång till finansiering. Tillgången till finansiering för den sociala ekonomins aktörer ser väldigt olika ut runt om i Europa och i vissa länder står vi inför en total brist på anpassad finansiering för den sociala ekonomin. Workshopen kommer att hitta svar på hur vi får den sociala ekonomin att växa i ”svåra tider”? Hur kan vi stödja en motståndskraftig social ekonomi genom mobilisering av utvecklingskapital, genom välgörenhet, genom bidrag, genom partnerskap och samarbeten såväl som effektinvesteringar?

Språk: Engelska
Rum: B21

Deltagare:
Helen Curry – Mikrofonden
Gloria-Karin Lopez – Mötesplats Social Innovation
Kristoffer Lüthi  – Ekobanken
Espen Daae – Ferd Social Entrepreneurs
Charlotte Rydh – Giva


Rättsliga ramar och offentlig upphandling – hur man stödjer framsteg inom den sociala ekonomin genom offentliga köp (Arrangörer: Fremia/Coompanion) Rum: B32

Att skapa rätt förutsättningar för den sociala ekonomin att blomstra, särskilt genom att förbättra god praxis för socialt ansvarsfull offentlig upphandling, är en viktig del av EU:s handlingsplan för social ekonomi. Det finns flera exempel runt om i Europa på hur man kan främja offentliga köp av social ekonomi, genom partnerskap och upphandling. Detta seminarium syftar till att lyfta de mest utmanande frågorna, diskutera framgångsrika strategier och dela de bästa exemplen för offentliga myndigheter att stödja och främja den sociala ekonomin.

Språk: Engelska
Rum: B32

Deltagare:
Patrick Schröder – samordnare civilsamhällesfrågor
Karin Pleijel – City Councilor, Leader of the Swedish Green Party
Patrik Zapata – professor in Public Administration, University of Gothenburg
Gordon Hahn – Chairman of Coompanion Sweden


Europeiskt Policy Lab – Del I: Social ekonomi i kärnan i lokala utvecklingsplaner för cirkulär ekonomi (Arrangör: REVES)begränsat antal platser – anmälan krävs.
Rum: Malmstenvåningen (Dean’s Office): A, 6th floor

Initiativet RESPONDET sammanför regioner, städer och organisationer inom den sociala ekonomin för att bättre rusta lokala och regionala beslutsfattare, offentlig förvaltning, social ekonomi och civilsamhället för gemensam utveckling av gröna omställningsrelaterade (politiska) initiativ. Inom ramen för detta Policy Lab vill RESPONDET partnerstäder och regioner: – dela erfarenheter de gjort när de utarbetade – på ett deltagande sätt – lokala handlingsplaner som främjar den sociala ekonomins roll i grön omställning (med särskilt fokus på cirkulär ekonomi och samhällsenergiinitiativ) och – diskutera möjliga lösningar på utmaningar som de har stött på i denna process eller som de uppfattar för genomförandet av planerade åtgärder. Policylabbet vänder sig till lokala, regionala, men också europeiska beslutsfattare, tjänstemän, social ekonomi, akademiker och organisationer i det civila samhället. Det är organiserat med stöd av SMP-COSME-programmet i Europeiska unionen. Språk: engelska

Språk: Engelska
Rum: Malmstenvåningen (Dean’s Office): A, 6th floor

Endast för föranmälda (inga platser kvar)

Deltagare:
Sergio Pérez García, generaldirektör för yttre åtgärder, regionen Navarra
Valeria Vacchiano, Turin
Paula Santaren, ordförande för Sector Group Proximity & Social Economy i Enterprise Europe Network 
Anna Athanasopoulou, enhetschef – Närhet, social ekonomi och kreativa industrier, GD Grow, Europeiska kommissionen
Diana Ghinea – styrelseordförande Göteborgs Stads Leasing
Katarina Kuzmanovic, regionpolitiker, Västra Götalandsregionen/Miljöpartiet och REVES styrelseledamot
Ricardo Rio – borgmästare i Braga och ledamot i Europeiska regionkommittén


Gräsrotsinitiativ och den sociala, solidariska ekonomin (Värd: Handelshögskolan, Göteborgs universitet) Rum: B33

Denna session samlar representanter från medborgardrivna initiativ, offentliga tjänstemän, politiker, forskare och andra intressenter för att diskutera gräsrotsinitiativens bidrag till den sociala och solidariska ekonomin. Sessionen diskuterar relevansen av dessa innovationer underifrån för en grön och rättvis omställning, samt utmaningarna och möjligheterna att skala upp dem när det gäller synlighet, nätverk, utrymme och inkludering.

Språk: Engelska
Rum: B33

Deltagare:
Agnes Faxén – moderator, vetenskapsjournalist och kommunikatör GRI/Göteborgs universitet Tove Lund – Hållbarhetsstrateg Sustainable Living Göteborg
Jonas Svensson - Vice ordförande, Nämnden för demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad
Anna Zjac – Samverkansförening och Leksaksbiblioteket
Bruno Chies – Solidarity Fridge
María José Zapata Campos – forskare, Handelshögskolan Göteborg


Demokratisera socialt entreprenörskap – bli en del av lösningen (Arrangör: Reach for Change) Rum: C34

Forskning visar att sociala entreprenörer från socioekonomiskt undertjänade områden, såväl som kvinnliga grundare och personer med utländsk bakgrund, är underrepresenterade när det gäller både att starta sociala företag och att få tillgång till kapital. Ofta har de människor som är närmast problemen de bästa lösningarna. De har en unik förståelse och kunskap om såväl frågan som om målgruppen. Att inte stödja dem innebär att samhället går miste om sociala innovationer med potential att skapa verklig förändring.

Vad menar vi när vi säger att det finns ett behov av att demokratisera socialt entreprenörskap och vad kan man göra för att få det att hända? Vi inbjuder dig att vara en del av lösningen. Var med i vår engagerande workshop för att samskapa för ett starkare och mer hållbart samhälle för alla, och för att höra direkt från en mängd olika svenska sociala entreprenörer som har slagit oddsen och etablerat sig som förändringsledare i sina lokalsamhällen.

Språk: Svenska
Rum: C34

Deltagare:
Andréa Råsberg – Head of Reach for Change Sweden
Holly Langham – Partnerskaps- och insamlingschef
Muna Idow – grundare Mermaid Simskola
Katja Blagodyr – founder HUG -Help Ukraine Gothenburg
Fatima Grönblad – grundare av Världen finns här
Ester Barinaga – Professor i socialt entreprenörskap Lunds universitet – TBC

Lärdomar och arv för framtiden, avslutande rundabordssamtal med:

 • Gordon Hahn – Coompanion Sweden (moderator)
 • Giuseppe Guerini, ordförande för CECOP, talesperson för kategorin social ekonomi inom EESK
 • Patrizia Bussi – vice ordförande för Social Economy Europe 
 • Ana Umbelino – ordförande REVES 
 • Margita Lukkarinen – representerar grundarna av the social economy movement
 • Susanne Westhausen – ordförande för Cooperatives Europe (TBC)

Välkommen att delta på minglet på Handelshögskolansvackra terrass för att mingla, nätverka och fira den sociala ekonomin tillsammans!

9 juni: Runda upp

Rum: Malmstenvåningen (Dean’s Office): A, 6th floor

Initiativet RESPONDET sammanför regioner, städer och organisationer inom den sociala ekonomin för att bättre rusta lokala och regionala beslutsfattare, offentlig förvaltning, social ekonomi och civilsamhället för gemensam utveckling av gröna omställningsrelaterade (politiska) initiativ.

Inom ramen för detta policylabb vill RESPONDET partnerstäder och -regioner: – dela erfarenheter de gjort när de utarbetade – på ett deltagande sätt – lokala handlingsplaner som främjar den sociala ekonomins roll i grön omställning (med särskilt fokus på cirkulär ekonomi och samhällsenergiinitiativ) och – diskutera möjliga lösningar på utmaningar som de har stött på i denna process eller som de uppfattar för implantation av planerade åtgärder.

Policylabbet vänder sig till lokala, regionala, men också europeiska beslutsfattare, tjänstemän inom social ekonomi, akademiker och organisationer i det civila samhället.

Endast för föranmälda (inga platser kvar)

Deltagare:
Roser Hernandez, Region of Catalonia/Elena Bernet, Confederation of Cooperatives of Catalonia 
Raffaella Scalisi, Torinos handelskammare/Torino Social Impact 
Werner Pirnay, Vallonien/Bénédicte Sohet, CONCERTES 
Ulrik Boe Kjeldsen, Kooperationen 
Katarina Kuzmanovic, regionpolitiker, Västra Götalandsregionen/Miljöpartiet och REVES styrelseledamot
Ana Umbelino, President, REVES 

Stakeholders Corner är endast till för svenska beslutsfattare och offentliga tjänstemän. Det är en arena för diskussion kring lokala och regionala strategier/program riktade mot den sociala och solidariska ekonomin.

Stämma CECOP – hålls på YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus, B13, 415 02 Göteborg. (Endast för medlemmar, på inbjudan av arrangörerna)
Rum: C34

Stämma REVES. (Endast för medlemmar, på inbjudan av arrangörerna)
Rum: Malmstenvåningen (Dean’s Office): A, 6th floor

sv_SE